Warszawa, Stadion PGE Narodowy, październik 2019 r.

„Zielone” Forum Biznesu organizowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu na zlecenie Sc Event Design.

Nowoczesny biznes kocha zieleń!


Zielone Forum Biznesu PAIH Zielone Forum Biznesu PAIH
Zielone Forum Biznesu PAIH Zielone Forum Biznesu PAIH