Narodowe Forum Muzyki, Wrocław 2016

współtworzenie instalacji Kiełkowanie|Growing
na placu Wolności

Zieleń dociera również do branży muzycznej! Tym razem byliśmy głównym dostawcą roślin tworzących nietypową, hipernowoczesną, surową instalacje artystyczną pod gmachem Narodowego Forum Muzyki. Piękne niezapominajki z pewnością na długo zapadną w pamięci wszystkich, którzy mieli okazje to zobaczyć. Tak o tym piszą organizatorzy: KIEŁK­WANIE to koncert-instalacja, przedstawienie, które łączy instalację dźwiękową z fragmentem koncertu. Dzieło opiera się na modelu rozwoju wegetatywnego od nasienia pod ziemią do rośliny na powierzchni ziemi. System transmisji dźwięku w przestrzeni publicznej jest opracowany scenograficznie poprzez przygotowaną specjalnie na potrzebny festiwalu aranżację zieleni, zamontowaną na placu Wolności. Instalacja Kiełkowanie jest przedstawieniem koegzystencji środowiska naturalnego oraz świata stworzonego ręką człowieka.


Narodowe Forum Muzyki - plac Wolności 1 Narodowe Forum Muzyki - plac Wolności 2
Narodowe Forum Muzyki - plac Wolności 3