PGE Narodowy w Warszawie, grudzień 2019 r.

Konferencja „What the hack” (nt. bezpieczeństwa w IT)

Kto mówił że geek nie lubi zieleni?


What the HACK What the HACK
What the HACK